แบบประเมินคุณภาพสื่อหนังสือประกอบภาพยนตร์สั้นเรื่องบทเรียนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สร้างนักประดิษฐ์ ประกอบภาพยนตร์สั้น
Email address *
ชื่อผู้ประเมิน
Your answer
สอนในระดับชั้น *
Your answer
สาระ *
ให้พิจารณารายการประเมินในแต่ละข้อว่ามีคุณภาพในระดับใดโดยทำเครื่องหมาย /ให้ตรงกับระดับคุณภาพที่ต้องการ
รายการประเมิน *
1 น้อยที่สุด
2 น้อย
3 ปานกลาง
4 มาก
5 มากที่สุด
1. ชื่อเรื่องมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
2. เนื้อหามีความสมบูรณ์ถูกต้องอ้างอิงแหล่งที่มา
3. เนื้อหาครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4. การกำหนดหัวข้อเรื่องสอดคล้องกับเนื้อหาเรื่องนั้นๆ
5. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้ที่ทันสมัย
6. การเรียงลำดับ ขั้นตอนการนำเสนอเรื่องราวเหมาะสมเข้าใจง่าย
7. มีการอธิบายขยายความคิดรวบยอด มีตาราง แผนภาพ แผนผังสามารถสื่อความหมายได้ดี
8. ภาพประกอบดูแล้วเข้าใจง่าย และชัดเจน
9. ภาพยนตร์สั้นประกอบบทเรียนทำให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้มากขึ้น
10. มีความรวดเร็วในการดาวน์โหลดภาพยนตร์สั้นจาก คิว อาร์โค้ท
11. หนังสือประกอบภาพยนตร์สั้นน่าสนใจ ชวนให้อ่าน
12. มีสาระดี มีคุณค่าเนื้อหาเป็นประโยชน์สำหรับครูในการนำไปใช้เป็นแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้
จุดเด่นของหนังสือประกอบภาพยนตร์สั้นนี้ *
Your answer
จุดด้อยที่ควรปรับปรุงของหนังสือประกอบภาพยนตร์สั้นนี้ *
Your answer
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of โรงเรียนต้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ. Report Abuse - Terms of Service