Khảo sát về việc học Ngôn ngữ ký hiệu
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài khảo sát này, hiện chúng tôi đã đóng khảo sát để tổng kết các câu trả lời. Bạn có thể xem thêm thông tin về Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại địa chỉ Facebook: https://www.facebook.com/signlanguageinlove
Chúc bạn một ngày tốt lành!
This form was created inside of Be Ready Education Pty Ltd. Report Abuse