Prihláška - Školenie animačného programu Zvedaví vedci
Bavia ťa pokusy? Rád ich vysvetlíš druhým? Si kreatívny a rád pracuješ v tíme? Pridaj sa do nášho tímu Zvedavých vedcov!
Sekretariát AMAVET-u už piaty rok realizuje vzdelávanie animačného programu Zvedaví vedci, ktoré je akreditované Ministerstvom školstva, vedy výskumu aj športu SR a absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou.

Toto školenie pozostáva z tvorivých aktivít, pokusov, hier, či kurze prvej pomoci a aj práce s deťmi.
Je to niekoľko desiatok hodín zábavy, spolupráce a bádania. Prihlásiť sa môžeš vyplnením tohto krátkeho formulára. Následne ti zašleme podrobné informácie a program školenia. Školenie sa uskutoční v Bratislave, sekretariát AMAVET-u, Hagarova 4 a počas Dňa detí v termíne 31. 5. – 2. 6. 2019.
Tešíme sa, že ťa spoznáme a ty spoznáš nás 😊

Absolvovanie školenia (strava, materiály, energie, lektori) je bezplatné.

Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Rok narodenia *
Your answer
Mesto, odkiaľ si *
Your answer
E-mailová adresa *
Your answer
Mobil *
Your answer
Som: *
Čo ťa motivuje prihlásiť sa na školenie? *
Your answer
Poučenie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov
Dávam Asociácii pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), Hagarova 4, 831 52 Bratislava súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom:
• zverejňovania informačných materiálov z podujatí a zverejňovania výsledkov podujatí na webových stránkach AMAVET-u, jeho partnerov, donorov v rozsahu meno, priezvisko, vek, názov školy, individuálne a spoločné fotografie a videá z týchto podujatí,
• spracúvania osobných údajov prostredníctvom informačného systému na podujatia/súťaže, organizovaných AMAVET-om,
• spracúvania osobných údajov pre účely zabezpečenia podujatia tretími stranami (napríklad ubytovania, dopravy, vstupeniek, poistenia a podobne).

Spracúvanie osobných údajov sa riadi: nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom 83/1990 Zb. o združovaní občanov, zákonom č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a partnermi (napr. MŠVVaŠ SR).

Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb, uvedené v článkoch 12 až 22, ktoré sú zverejnené na http://bit.ly/gdpr_spracovanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of AMAVET. Report Abuse - Terms of Service