INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK2) (职业兴趣存单)

Arahan :Bulatkan YA (Y) pada perkara-perkara yang anda SUKA dan TIDAK (T) pada perkara-perkara yang anda TIDAK SUKA pada borang yang disediakan.

指示:你喜爱的事项圈 YA(是), 不喜爱的事项圈TIDAK(不是)

    This is a required question
    Must be a number
    This is a required question
    This is a required question