Eines per a la gestió de l’estrès traumàtic (07.05.2020 12.30 h) -
FITXA D'INSCRIPCIÓ/FICHA INSCRIPCIÓN
Nom i cognoms/ Nombre y apellidos *
Your answer
Adreça electrònica/ Correo electrónico *
Your answer
Població/ Población *
Your answer
Com t'ha arribat la informació d'aquesta xerrada?/ ¿Cómo te ha llegado la información de esta charla? *
Comentaris/ Comentarios
Your answer
Autorització per al tractament i protecció de dades de caràcter personal/ Autorización para el tratamiento de protección de datos de carácter personal
Autorització pel tractament i protecció de dades de caràcter personal.
D’acord al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les teves dades seran tractades per Fil a l'agulla, sccl, amb la finalitat de poder gestionar la relació formativa.

Autorización para el tratamiento y protección de datos de carácter personal.
De acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos, y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, tus datos serán tratados por Fil a l’agulla, sccl, con el fin de poder gestionar la relación formativa.
Ens autoritzes al tractament de les teves dades ?/ ¿Nos autorizas al tratamiento de tus datos? *
Ens autoritzes a inscriure't al nostre butlletí?/ ¿Nos autorizas a inscribirte en nuestro boletín?
Si posteriorment desitges exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o a retirar el consentiment, podràs fer-ho per escrit a: /Si posteriormente deseas ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento o retirar el consentimiento, podrás hacerlo por escrito a:
Per a més informació/ Para más información
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fil a l'Agulla SCCL. Report Abuse