Survey for Improving Insomnia Diagnostics / Kysely unettomuuden diagnostiikan parantamiseksi
This is an anonymous survey, your information is only been recorded to analyze the demand for improvement in insomnia diagnosis. / Tämä kysely tehdään nimettömänä. Antamiasi tietoja käytetään ainoastaan arvioitaessa tarvetta tehokkaammalle unettomuuden diagnostiikalle.

A) What is your profession (e.g. Doctor, Nurse, Researcher etc.)? / Mikä on ammattisi (esim. Lääkäri, hoitaja, tutkija, jne.)? *
B) What is your gender? / Mikä on sukupuolesi? *
C) Where are you located/ living (e.g. Uusimaa, Northern Savo, etc.)? / Missäpäin Suomea asut (esim. Uusimaalla, Pohjois-Savossa, jne.)? *
D) What is your age? / Minkä ikäinen olet *
For questions below, please use the option best describing your opinion: (0= strongly disagree, 1= disagree, 2= neutral, 3=agree, 4= strongly agree) / Valitse alla oleviin kysymyksiin mielestäsi paras vaihtoehto (0= täysin eri mieltä, 1= hieman eri mieltä, 2= en osaa sanoa, 3= hieman samaa mieltä, 4= täysin samaa miltä)
1) I would like to monitor my patients remotely. / Haluan seurata potilaideni terveydentilaa etänä. *
2) Current methods (e.g. questionnaires, sleep diary) are enough to accurately diagnose insomnia. / Nykyiset unettomuuden diagnostiset menetelmät (esim. kyselylomakkeet, unipäiväkirja) ovat riittäviä tarkkaan unettomuuden diagnosointiin. *
3) Monitoring sleep for several nights will be helpful in getting better insomnia diagnostic. / Usean yön yli tehtävät seurantamittaukset parantaisivat unettomuuden diagnostiikkaa. *
4) I would like to know more about nocturnal environmental factors affecting insomnia patient's sleep quality. / Haluaisin saada tietoa myös unettomuudesta kärsivän potilaan nukkumaympäristötekijöistä, jotka voivat vaikuttaa unen laatuun. *
5) I would like to know more about physiological factors affecting insomnia patient's sleep quality. / Haluaisin saada tietoa myös unettomuudesta kärsivän potilaan fysiologisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa unen laatuun. *
6) Personalized healthcare solution would be effective for the insomnia patients. / Yksilölliset terveydenhuoltomenetelmät olisivat tehokas ratkaisu unettomuuspotilaiden diagnostiikkaan ja hoitoon. *
7) I would like to follow-up my patient's treatment response remotely. / Haluaisin seurata potilaideni hoitovastetta ja hoitoon sitoutumista etänä. *
8) Do you want to know more about the sleeping aids used by the patients? / Haluatko lisätietoa nukkumisapuvälineistä, joita potilaalla on käytettävissä? *
9) Anything you want to suggest to get a better diagnosis or therapy of insomnia patients? / Muuta, mitä haluat ehdottaa, jotta unettomuuden diagnostiikasta / hoidosta saataisiin tehokkaampaa?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy