I. TEST INIȚIAL Clasa a IX-a
Evaluarea cunoștințelor dobândite în clasa a VIII-a
Email *
La adresa de e-mail, te rog să treci adresa profesorului tău de religie! Mult succes!
Bun venit pe ”Platforma e-learning a profesorilor de religie din Arhiepiscopia Craiovei ”!
Clear selection
NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
LOCALITATEA:
CLASA: *
NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORULUI DE RELIGIE: *
TEST INIȚIAL
Marchează răspunsurile corecte:
• Simbolul cerc ⭕ - răspuns unic (un singur răspuns este corect);
• Simbolul pătrat 🅾️ - răspuns multiplu (mai multe răspunsuri sunt corecte);
• Punctaj maxim 100 puncte. (90 p. + 10 p. din oficiu)
1. Simbolului Credinței sau Crezul este prezentarea pe scurt a învățăturii de credință ortodoxă. Alege învăţăturile despre care este vorba în Crez: *
15 points
Captionless Image
2. Cele şapte Sinoade Ecumenice au fost adunări ale episcopilor Bisercii din primele veacuri, în care s-au formulat învăţături de credinţă, atunci când Biserica se confrunta cu erezii. Crezul sau Simbolul credinței este formularea credinței stabilită la :
10 points
Clear selection
3. Crezul are 12 articole, cuprinzând principalele învăţături creştine. Realizează corespondenţa între învăţăturile creştine cuprinse în Crez (coloana A) şi articolele Crezului (coloana B):
15 points
Captionless Image
a) Articolele 2-7
b) Articolul 1
c) Articolul 8
1. Articolele referitoare la Dumnezeu Tatăl
2. Articolele referitoare la Dumnezeu Fiul
3. Articolele referitoare la Dumnezeu Sfântul Duh
4. Prin arhitectura ei, Biserica este orientată spre răsărit, iar planul după care este construită este cel de navă, simbolizând corabia mântuirii, sau cel treflat, care simbolizează semnul Sfintei Cruci. Icoanele pictate în biserici reprezintă pe Hristos, pe Maica Domnului, pe sfinţi, pe îngeri, evenimente biblice, pilde sau evenimente din istoria bisericii. Apreciază care afirmaţie este adevărată, bifând litera (A) şi care afirmaţie este falsă, bifând litera (F):
18 points
Captionless Image
Adevărat
Fals
a) Biserica Ortodoxă este împărţită în trei părţi: pronaosul, naosul şi altarul;
b) Iconostasul (catapeteasma) este peretele compus din icoane, care separă pronaosul de naos;
c) Sfintele icoane reprezentând pe Mântuitorul au la bază învăţătura despre Întruparea Sa;
d) Sfintele icoane reprezentând pe Maica Domnului au la bază învăţătura că ea este de Născătoare de Dumnezeu;
e) Modalitatea de zugrăvire a unei biserici se face după un plan sau tipic iconografic;
f) Sfinţii sunt pictaţi în icoane deoarece au împlinit voia lui Dumnezeu, fiind pentru creştini modele de sfinţenie.
5. Urmăreşte cu atenţie filmuleţul de mai jos, referitor la Organizarea Bisericii Ortodoxe Române. Dă click pe săgeată unde scrie „alege” şi selectează din lista propusă cine numeşte preoţii şi diaconii în parohiile dintr-o episcopie.
9 points
Captionless Image
Clear selection
Videoclip: “3 minute de Religie. Organizarea Bisericii Ortodoxe Române”
6. Învătăturile Mântuitorului sunt înţelese de toţi oamenii, datorită pildelor şi asemănărilor pe care le folosea El când vorbea. Când vestea o învaţătură nouă, El spunea şi câte o pildă, luată din din viaţa oamenilor sau din lumea înconjurătoare. Realizează corespondenţa între pildele rostite de Mântuitorul (coloana A) şi învăţătura despre care este vorba în fiecare pildă (coloana B): *
15 points
Captionless Image
a) primirea şi împlinirea cuvântului lui Dumnezeu
b) îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu
c) viaţa în Hristos
1. Pilda viţei şi a mlădiţei
2. Pilda semănătorului
3.Pilda neghinei
7. Sfânta Scriptură sau Biblia este cartea dumnezeiască, sfântă, a creștinilor. Urmăreşte cu atenţie filmuleţul de mai jos, referitor la Sfânta Scriptură. Dă click pe săgeată unde scrie „alege” şi selectează din lista propusă numărul cărţilor Sfintei Scripturi.
8 points
Captionless Image
Videoclip: “3 minute de Religie. Biblia”
Punctaj maxim 100 puncte.
Clear selection
Felicitări pentru parcurgerea testului inițial! Mult succes în noul an școlar! Prin participarea la Ora de Religie, vei avea bucuria unei dezvoltări moral-religioase, în concordanță cu valorile creștine!
Apreciază în câteva rânduri, cum ți s-a părut testul inițial.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Liceul "Charles Laugier" Craiova. Report Abuse