Inscripció Ciutadania
Oficina del Voluntariat de Tortosa, inscripció a la base de dades de l'OVT
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nom
Cognoms
Gènere
Clear selection
Data de naixement
MM
/
DD
/
YYYY
Telèfon
Correu electrònic
Disponibilitat per realitzar voluntariat
Dies de la setmana
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dies disponibles
Franja horària disponible
Període (mesos)
Disponibilitat puntual
Interès amb les entitats següents
Com t’has assabentat de l’Oficina de Voluntariat?
Autoritzo l’Oficina de Voluntariat de Tortosa que m’enviï informació a través de
Observacions
Si ets menor entre 16 i 18 anys
El Sr./a tutor:
amb DNI/NIE/Passaport:
En nom i representació pròpia o com a tutor/a legal de
Presto el consentiment exprés i inequívoc a l’AJUNTAMENT DE TORTOSA, CIF: P4315700G, quant a la meva imatge (i en el seu cas, la del menor d’edat), per a la captació de la meva imatge (o la del menor, en el seu cas)  i la posterior difusió d’aquesta imatge en web, xarxes socials, en revistes, publicacions, exposicions o en qualsevol altre mitjà per part de l’entitat autoritzada.De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, amb la signatura d'aquest document s'autoritza que les dades de caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades en el fitxer denominat Joventut, responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa.
La finalitat d’aquest tractament és la de incloure les dades a l’Oficina del Voluntariat de Tortosa. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o d'oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat 
S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del l'Ajuntament a protecciodades@tortosa.cat
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy