แบบรายงานประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามโรค COVID-19
ของบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
พัฒนาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยพะเยา ขอรวบรวมเพื่อใช้ในการติดตามอาการและให้การร่วมดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
จะเก็บรักษาความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของผู้กรอกข้อมูลดังกล่าวในพื้นที่สาธารณะ
Email address *
ชื่อ *
นามสกุล *
ตำแหน่ง *
สังกัดกอง / คณะ *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of University of Phayao. Report Abuse