BIG DATA WEEK - REGISTRATION FORM

Thời gian: 25-26/10/2016
- Ngày 1: 08:00 - 18:00: Hội thảo & Đào tạo chuyên sâu
- Ngày 2: 08:00 - 18:00: Hội thảo & Đào tạo chuyên sâu
19:00 - 21:30: Business matching
Địa điểm: Khách sạn Park Hyatt, số 2 Công trường Lam Sơn, Quận 1, HCMC

Date & time: 25-26/10/2010
- Day 1: 08:00 - 18:00: Conference & Training
- Day 2: 08:00 - 18:00: Conference & Training
19:00 - 21:30: Business matching
Venue:Park Hyatt Hotel, 2 Lam Son Square, District 1, HCMC

Hotline: 0935 724 000 (Ms.Thuy)
Email: thuy.dangthingoc@greenhat.com.vn

Thông tin chi tiết xem tại/ Further information, please visit: www.vietnamjoy.com

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Thông tin vé/ Ticket information

  Giá vé (bao gồm VAT): * Tiêu chuẩn: - 1 ngày: 1.650.000đ/vé - 2 ngày: 3.300.000đ/vé - Business matching: 1.100.000đ/vé/người *Nhóm 5 người trở lên - 1 ngày: 1.320.000đ/vé - 2 ngày: 2.640.000đ/vé Ticket's fee (VAT included): * Standard: - 1-day pass:1.650.000đ/ticket - 2-day pass:3.300.000đ/ticket - Business matching: 1.100.000đ/ticket/person *Group of 5 and above: - 1-day pass: 1.320.000đ/ticket - 2-day pass: 2.640.000đ/ticket
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question