ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Όροι και Προϋποθέσεις

• Κάθε εθελοντής συμμετέχει στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού με δική του βούληση.

• O εθελοντής δηλώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνει στην Αίτηση Εθελοντισμού είναι αληθή.

• Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.

• Ο αιτών εθελοντής χρειάζεται να έχει τη συναίνεση του προσώπου που υποδεικνύει στο πεδίο 2 της Αίτησης Εθελοντισμού “Στοιχεία Επικοινωνίας σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης” σχετικά με την κοινοποίηση των στοιχείων του.

• Η επικοινωνία με τους εθελοντές μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω email/τηλεφώνου/SMS.
 
• Η εκπαίδευση των εθελοντών (Γενική/Εγκατάστασης) είναι υποχρεωτική και σε αυτή θα συμμετέχουν και άλλοι εθελοντές.

• Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού δεν συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο παροχή εργασίας ούτε μπορεί να θεμελιώσει αξίωση για αμοιβή ή αποζημίωση, παρά αποτελεί εθελοντική προσφορά υπηρεσιών.

• Έξοδα μετακίνησης ή διαμονής του εθελοντή δεν καλύπτονται από την Διοργάνωση.

• Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο εθελοντής.

• H τοποθέτηση σε εθελοντική θέση εξαρτάται και καθορίζεται από τις ανάγκες της Διοργάνωσης.

• Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον εθελοντή να αποχωρήσει από τη Διοργάνωση χωρίς αιτιολόγηση.

• Οι ώρες βαρδιών εθελοντικής προσφοράς στα σημεία της Διοργάνωσης όπως αναγράφονται στην Αίτηση Εθελοντισμού είναι ενδεικτικές και οι εθελοντικές βάρδιες δύνανται να ποικίλουν ανά λειτουργικό τομέα της Διοργάνωσης.

• Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης, οι εθελοντές υπογράφουν με την άφιξη και την αναχώρηση στο παρουσιολόγιο.  

• Οι εθελοντές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες διατάξεις των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων και μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19, καθώς επίσης να επιδεικνύουν και να προσκομίζουν εφόσον τους ζητηθεί προς τους υπεύθυνους της Διοργάνωσης ιατρικά πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα.

• Οι εθελοντές της Διοργάνωσης συναινούν στη φωτογράφισή τους καθώς και στη λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτικής καταγραφής του γεγονότος κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους, από τους διοργανωτές, τους χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης, τα ΜΜΕ, και όποιον άλλον έλκει δικαιώματα από αυτούς, για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.

• Η διαπίστευση είναι προσωπική και μη μεταβιβάσιμη.

• Η παραλαβή ρουχισμού και διαπίστευσης γίνεται με επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης.

• Κατά την παραλαβή ρουχισμού και διαπίστευσης ο εθελοντής θα χρειαστεί να υπογράψει έγγραφο παραλαβής.

• Κάθε εθελοντής δηλώνει ότι συναινεί στη χρήση των προσωπικών του δεδομένων που παρέχει με τη συμπλήρωση της αίτησης εθελοντισμού, μόνο για τους σκοπούς της συμμετοχής του ως εθελοντή στους αγώνες  και μόνο από τον αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο της διοργάνωσης. Αποδέχεται ακόμη, ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα κοινοποιηθούν στην Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η Οργανωτική Επιτροπή.

• Οι εθελοντές αποδέχονται ότι η διοργάνωση δεν έχει καμία υποχρέωση να καλύψει μεταφορές και διαμονές ούτε τυχόν έξοδα για έκδοση VISA ή άλλα έξοδα σχετικά με τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση.

• Οι εθελοντές δεσμεύονται για την  τήρηση εμπιστευτικότητας  κατά τη χρήση των εγγράφων που τους παραδίδει η οργάνωση, τα οποία περιέχουν τυχόν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων
Τα ανωτέρω έγγραφα ανήκουν στη Διοργάνωση και οι εθελοντές οφείλουν να τα επιστρέφουν σε αυτή μετά το πέρας του εθελοντικού προγράμματος ή όποτε αυτό τους ζητηθεί.

• Με την υποβολή της αίτησης οι εθελοντές αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ναι, έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και τις Προϋποθέσεις *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy