Digital kompetens
Det sägs att många lärare vill utvecklas inom det digitala området, men vad betyder det mer specifikt? Det vill vi ta reda på – och vi behöver din hjälp.

Denna enkät består av 17 frågor och tar några minuter att svara på. Enkäten vänder sig till dig som undervisar i Svenska och SO/samhällskunskap i åk 1-6. Sammanställda svar hjälper oss att utveckla relevanta läromedel och kompetensutveckling.

Tack för din hjälp!

1. Jag använder dator/lärplatta/mobil i mitt arbete för att
Flera ggr/dag
Varje dag
Några ggr/v
Söka information och inspiration på webben
Besöka bloggar och andra sociala medier
Nätverka och utbyta idéer med andra lärare
Göra presentationer och annat material som jag använder på lektioner (t.ex powerpoint, film el.dyl)
Lära mig pedagogiska spel och digitala verktyg
Skicka ut uppgifter/ge feedback till mina elever
Arbeta med en digital lärobok
Annat:
Your answer
2. Min huvudsakliga lärarkalender är: *
Required
3. Eleverna använder dator/lärplatta på mina lektioner för att
Flera ggr/dag
Varje dag
Några ggr/v
Söka information och fakta på webben
Spela pedagogiska spel
Använda en digital lärobok
Skriva i ordbehandlingsprogram
Kreativt skapande (t.ex bilder, presentationer, film etc)
Skicka in uppgifter
Annat:
Your answer
sid 1 av 3
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service