ครูภาสินี พิมพะนิตย์
1.ครูแจ้งผลการเรียนรู้ชัดเจน *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
2.กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
3.ครูใช้สื่อประกอบการสอน *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
4.ครูประยุกต์สาระที่สอนเข้ากับเหตุการณ์ *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
5.ครูส่งเสริมให้นักเรียนคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
6.ครูให้นักเรียนแสงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
7.ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวในการเรียนเสมอ *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
8.ครูให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในการเรียน *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
9.บุคลิกภาพ การแต่งกายและการพูดจาเหมาะสม *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
10.ครูเข้าสอนและออกตรงเวลา *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
11. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.