WORKSHOPY pre rodičov TVORBA ÚLOH
„Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu“.

Cieľom workshopu je teoreticky a prakticky oboznámiť rodičov ako vytvoriť doma pre svoje dieťa s autizmom rôzne typy úloh na nácvik a rozvíjanie konkrétnych zručností každodenného života. Workshop je určený LEN pre rodičov s detským autizmom.
Workshop sa uskutoční v priestoroch centra Andreas, na Galandovej 7 v Bratislave.
Poplatok za workshop je 8 EUR. Kapacita workshopu je obmedzená na 10 miest. Potrebná kancelárska technika (laminovacie fólie, kopírovací stroj, laminátor...) bude k dispozícii, ako aj ostatný drobný materiál (gombíky, motúzky, farebné papiere..). Občerstvenie je zabezpečené. Prihlásiť sa treba do 5. novembra 2018.

PROGRAM.
16:00 - 16:30
Zásady tvorby úloh pre deti s autizmom.
16:30 - 16:45
Ako stupňovať náročnosť úlohy podľa aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa.
16:45 - 18:00
Vytvorenie konkrétnej úlohy pre dieťa – určenie predchádzajúceho a nasledujúceho kroku (skupinová práca rodičov pod vedením lektoriek).
18:00 - 18:30
Diskusia.
V prípade záujmu si budete môcť zakúpiť literatúru s témou autizmu.

Email address *
TERMÍN workshopu *
Required
Meno účastníka *
napíšte vaše - priezvisko a krstné meno, príp. titul - napr. Novák Miloš, Ing.
Your answer
Meno dieťaťa *
napíšte - priezvisko a krstné meno dieťaťa
Your answer
Dátum narodenia dieťaťa *
napíšte - deň.mesiac.rok vo formáte DD.MM.RRRR
Your answer
Miesto narodenia dieťaťa *
napíšte - názov mesta, obce - napr. Pezinok
Your answer
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu - napr. rodič, starý rodič, apod.
Your answer
Kontakt na účastníka *
mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
Your answer
Kontakt na účastníka *
emailový kontakt
Your answer
Diagnóza dieťaťa *
Vývinová úroveň dieťaťa *
predmetová úroveň - dieťa pozná a rozumie reálnym predmetom alebo zmenšeninám predmetov); obrázková úroveň (dieťa pozná a rozumie fotografiám alebo obrázkom, či piktogramom činnosti); obrázkovo-slovná úroveň (dieťa pozná a rozumie obrázkom, fotografiám, či piktogramom činnosti, pod ktorým je veľkým tlačeným písmom napísaný význam činnosti); slovná úroveň (dieťa pozná a rozumie slovným vyjadreniam aktivity)
Required
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Súhlas so spracovaním údajov *
Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích aktivitách organizovaných Autistickým centrom Andreas n.o. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom na Galandovej 7, 811 06 Bratislava, IČO 31821677. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na andreas@andreas.sk. Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service