หลักสูตร COVID-19 Management Evaluation (ADVISING) Auditing ประเมินการบริหารในสถานการณ์วิกฤต
ยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
........................................................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-712-9124-7 ต่อ 101-103
E-Mail : Training.t@theiiat.or.th
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy