חדודי אורייתא - עירובין ה.
Multiple choice quiz on today's עמוד
For questions or comments, please email info@oraysa.org
Email *
All of the questions are based on גמרא עם פרש״י
1. האם קורה משום מחיצה או משום היכר?
1 point
Clear selection
2. איזה סברא אינו שייך לומר עליו שהוא לכולי עלמא?
1 point
Clear selection
3. כמה חוקקין להשלים המבוי לשיעור?
1 point
Clear selection
4. מה בין חצר למוקצה?
1 point
Clear selection
5. מה שאמר רב נחמן מבוי שארכו יתר על רחבו לאפוקי מאי?
1 point
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy