Prijavna forma - NTC školica sporta
NAPOMENA: Poželjno je da prijavu popunite preko računara, jer ukoliko se popuni preko mobilnog telefona nekad ne bude poslata.
Ukoliko popunjavate prijavnu forumu preko mobilnog telefona obratite pažnju da li ste dobili mail sa kopijom Vaših odgovora, to je garancija da je prijava prošla. Za sve informacije možete nas kontaktirati na mail ntc.skolicasporta@gmail.com ili telefon +381 62 248 110 (od 9h do 16h).
Email address *
Ime roditelja *
Prezime roditelja *
Telefon roditelja *
Ime deteta *
Prezime deteta *
Datum rođenja *
MM
/
DD
/
YYYY
Termin i grupa *
Saglasni smo da naše dete bude fotografisano tokom treninga *
Saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, polaznik se obaveštava da se podaci o ličnosti prikupljaju u cilju informisanja o planiranim aktivnostima NTC školice sporta i drugim NTC dešavanjima, da se obrada i čuvanje podataka vrši na osnovu zakona, da će rukovalac podataka na adekvatan način zaštiti podatke o ličnosti od zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa standardima, da će se podaci o ličnosti koristiti prilikom obaveštavanja učensika o NTC dešavanjima, da se pristanak na obradu podataka o ličnosti može opozvati bez zakonskog osnova, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, te da je dužan rukovaocu nadoknaditi opravdane troškove i štetu u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Ovim putem potvrđujem da sam obavešten/a o obradi podataka o ličnosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i dajem dobrovoljni pristanak da se podaci koje dostavljam obrađuju u smislu navedenog Zakona. *
Napomena
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy