การสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focused Interview Online)

สำหรับสถานประกอบการ 5 ประเภทอุตสาหกรรม เพื่อเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจจากผลกระทบสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจยุโรป
(สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน)
  This is a required question

  ตอนที่ 1

  1.1 ผู้สัมภาษณ์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1.2 ผู้ตอบสัมภาษณ์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question