Đặt mua bộ sách tranh song ngữ "Ở Nơi Yên Ấm"

Bộ sách “Ở nơi yên ấm” được viết ra với mục tiêu khơi dậy tình yêu của con trẻ đối với gia đình, giúp con cảm nhận được hạnh phúc thông qua những câu chuyện hết sức đời thường trong gia đình.

🍀 Bộ sách có 4 cuốn:
- Yêu bố cả ngày
- Yêu mẹ cả ngày
- Chuyện hạnh phúc
- Chuyện cái túi.

Xem chi tiết thông tin tại: http://thaihabooks.com/san-pham/bo-ehon-song-ngu-o-noi-yen/

Giá 4 cuốn: 39.000đ/cuốn

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question