แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง โครงการขยายพื้นผิวจราจรและตีเส้นแบ่งช่องจราจร 4 ช่องทางซอย รังสิต-นครนายก 31 (ตั้งแต่หน้าตลาดพระรูปถึงโรงเรียนอุดมวิทยา)
วิดีทัศน์การขยายแนวเขตถนน ซอยรังสิต-นครนายก 31(ตั้งแต่หน้าตลาดพระรูปถึงโรงเรียนอุดมวิทยา)
ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับการขยายพื้นผิวจราจรและตีเส้นแบ่งช่องจราจร 4 ช่องทาง
1.1. ท่านต้องการให้เทศบาลฯ ดำเนินการขยายพื้นผิวจราจรและตีเส้นแบ่งช่องจราจร 4 ช่องทาง บริเวณซอยรังสิต-นครนายก 31 (ตั้งแต่หน้าตลาดพระรูปถึงโรงเรียนอุดมวิทยา) หรือไม่ *
1.2. ถ้าท่านต้องการให้เทศบาลฯ ดำเนินการขยายพื้นผิวจราจรและตีเส้นแบ่งช่องจราจร 4 ช่องทาง ท่านต้องการให้ดำเนินการแบบใด *
1.3. แนวทางแก้ไขอื่น
Your answer
ตอนที่ 2 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.1.เพศ *
2.2.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน *
2.3.ท่านพักอาศัยอยู่ในซอยรังสิต-นครนายก 33 (ชุมชนซอยดี) หรือไม่ *
2.4.ท่านเป็นผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไป-มา เป็นประจำหรือไม่ *
2.5.พาหนะที่ใช้สัญจรไป-มา *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms