Oproep expertengroep provinciaal beleid

Met de kernnota “Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050” als leidraad werkt de dienst Ruimtelijke Planning verder aan het nieuwe Provinciale Ruimtelijk Beleid. De strategische visie in de kernnota werd participatief opgebouwd en goedgekeurd door de Provincieraad in december 2016. Deze visie vormt de basis van het grondgebonden beleid van de Provincie. Voor de concretisering van het ruimtelijk beleid, in de vorm van beleidskaders, starten we opnieuw een participatief traject.

We willen werken met een multidisciplinaire expertengroep van ruimtelijk planners. De input van deze expertengroep zullen we in een latere fase toetsen bij de denktank (die is samengesteld uit geïnteresseerde burgers en maatschappelijke actoren) en de politieke klankbordgroep (waarin de verschillende fracties van de Provincieraad vertegenwoordigd zijn).

Aan de experten vragen we om vanuit hun specifieke inhoudelijke expertise mee te denken over het ruimtelijk beleid voor de Provincie Oost-Vlaanderen en samen te werken aan sterke beleidslijnen. De expertengroep zal zich tijdens participatiesessies buigen over vraagstukken die geformuleerd worden door de dienst Ruimtelijke Planning.

Wie zoeken we?

- Ruimtelijke planners die vanuit hun achtergrond input willen geven en kritisch kunnen reflecteren over
het ruimtelijk beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen.
- Kandidaten die zich kunnen engageren om dit volledige traject mee te volgen.
° We voorzien 4 participatiesessies tussen februari en oktober 2018.
° Deze sessies zullen waarschijnlijk s’ avonds plaatsvinden. Dit kan echter nog aangepast worden
naargelang de voorkeuren van de leden van de expertengroep.
° De allereerste sessie zal plaatsvinden op donderdag 22 februari.
- De groep wordt beperkt in aantal en de leden worden in functie van een multidisciplinaire samenstelling
geselecteerd door de deputatie.

Wat bieden wij?

- De kans om mee te werken aan het Provinciaal Ruimtelijk Beleid.
- Netwerkgelegenheid en mogelijkheid tot open debat met andere experten.
- Een vergoeding van de verplaatsingskosten en 25,50 euro per uur voor de voorziene participatiesessies.

Interesse? Gelieve onderstaand aanmeldformulier in te vullen voor 15 januari 2018
en/ of contacteer ons voor meer informatie: anne.boer@oost-vlaanderen.be

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image