Izen-ematea KIROL eta KULTUR ekintzetan 2017-2018 (Batxilergoa eta Lanbide Heziketa)
Inscripción Actividades DEPORTIVAS y CULTURALES 2017-2018 (Bachillerato y Formación Profesional)
Email address *
GOGORATU / RECUERDA
IZEN-EMATEA BALIOZTATZEKO DIRU SARRERA (100 €) KONTU KORRONTE HONETAN EGIN BEHARKO DUZU. (KONTZEPTUA: parte-hartzailearen izena eta abizenak).

PARA VALIDAR LA INSCRIPCIÓN DEBERÁS HACER EL INGRESO (100 €) EN EL SIGUIENTE Nº DE CUENTA. (CONCEPTO: nombre y apellidos del participante).

KULTUR EKINTZAK / ACTIVIDADES CULTURALES: ES76 2095 3181 96 1090879155
- Robótica Lego, Escolanía, Diseño gráfico y Fotografía y Taller Creativo (Scrap, Estarcido,...).

Lehenengo abizena / Primer apellido *
Your answer
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Your answer
Izena / Nombre *
Your answer
Jaiotze data / Fecha de nacimiento *
Día (DD) / Mes (MM) / Año (AAAA) ; (Ej.: 25/07/1991)
Your answer
NAN zkia (letrarekin) / Nº de DNI (con letra) *
00000000-X
Your answer
Lehenengo telefonoa / Primer teléfono *
Your answer
Bigarren telefonoa / Segundo teléfono
Your answer
EGIBIDEko campusa / Campus de EGIBIDE *
Egibide ez den beste ikastetxe batekoa bazara, zehaztu izena / Si eres de otro centro diferente a Egibide, especifica el nombre:
Your answer
Bizilekua / Domicilio *
Your answer
PK / CP *
Your answer
Udalerria / Municipio *
Your answer
KIROL eta KULTUR ESKAINTZA / OFERTA DEPORTIVA y CULTURAL
Inprimaki honetan aukera bat baino gehiago hartu ditzazkezu / En este cuestionario podrás elegir más de una opción
*
Required
Aita, ama edo tutore legalaren izena (adin txikikoa bazara)/ Nombre del padre, madre o tutor legal (si eres menor de edad)
Your answer
ONARTZEN DUT / ACEPTO: *
• Izena ematen duenak denboraldi osorako konpromisoa hartzen du, ezin izango du bajarik eman behin ikasturtea hasita (Egibide Kirol Klub Batzordeak salbuespenak aztertuko ditu) / La inscripción es para toda la temporada, no podrá darse de baja una vez iniciado el curso (salvo causas justificadas que determinará la Junta de Egibide Kirol Klub). • Familiak edo tutore legalak eta ikasleak baimena ematen dio ikastetxeari bere irudia prentsan, ikastetxeko web orrian, liburuxkan… azaltzeko / La familia o tutor legal y el alumno/a autorizan al Centro a poder publicar imágenes en prensa, webs del Centro, folletos… • Kirol istripu baten aurrean Osakidetzara joan behar da Famili Osasun Txartelarekin (jokalari Federatuen kasuan, ikasturte hasierako bileran azalduko zaizue). / En caso de accidente deportivo hay que acudir a Osakidetza con la tarjeta sanitaria familiar (en el caso de los deportistas Federados se os explicará el proceso en una reunión al inicio de temporada).
ONARTZEN DUT / ACEPTO: *
Helbideratze aginduaren formulario honen izenpearen bidez, baimentzen diet FUNDACION DIOCESANAS JESUS OBRERO FUNDAZIOA EGIBIDEri nire finantza-erakundera aginduak bidaltzera nire kontuan zorduntzeko eta nire finantza-erakundeari EGIBIDEren aginduen baitan, nire kontuan dagozkion zenbatekoak zorduntzeko. / Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a Fundación Diocesanas Jesús Obrero Fundazioa Egibide a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de EGIBIDE.
Kontu zenbakia / Número de cuenta
Introduce los dígitos de la siguiente manera
(4 dígitos - 4 dígitos - 4 dígitos - 2 dígitos - 10 dígitos),
Ejemplo: 0000-0000-0000-00-0000000000
IBAN: E S _ _ (2 dígitos) *
Your answer
ENTIDAD: _ _ _ _ (4 dígitos) *
Your answer
SUCURSAL: _ _ _ _ (4 dígitos) *
Your answer
DÍGITO DE CONTROL: _ _ (2 dígitos) *
Your answer
NÚMERO DE CUENTA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (10 dígitos) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Egibide. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms