Strategia Zagospodarowania Turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych i jego otoczeniu.
Szanowni Państwo
Zarząd Parku Narodowego Gór Stołowych (ZPNGS) wraz z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu (BULiGL o Brzeg) przystąpił do sporządzania Strategii Zagospodarowania Turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych i jego otoczeniu. W związku z tym chcemy zapoznać się z Państwa opiniami na temat wpływu turystyki w tym regionie na Państwa życie, oraz poznać Państwa oczekiwania i wątpliwości w tym zakresie. Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie na ten temat. Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Bardzo ważne jest dla nas uzyskanie rzetelnych odpowiedzi na wszystkie pytania. Dziękujemy za pomoc i współpracę!

Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Autorem ankiety jest dr Karolina Królikowska.
Przetwarzane są jedynie przesłane informacje i nie pobieramy informacji jak adresy e-mail.

1. Czy akceptuje Pan/Pani konieczność objęcia Gór Stołowych najwyższą formą ochrony, jaką jest park narodowy? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
2. W jakim stopniu jest Pan/Pani w stanie zaakceptować ograniczenia wynikające z konieczności ochrony przyrody w parku narodowym? Jakie ograniczenia uważa Pan/Pani za zasadne?
Your answer
3. Co jest głównym zadaniem parku narodowego? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
4. Czy park narodowy jest magnesem przyciągającym turystów w region Gór Stołowych? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
5. Czy fakt istnienia Parku Narodowego Gór Stołowych wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy (w tym gospodarkę turystyczną) terenów położonych poza granicami parku narodowego? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
6. Jak Pan/Pani ocenia wpływ turystyki w Parku Narodowym Gór Stołowych na Pana/Pani życie? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
7. W jaki konkretnie sposób turystyka w Parku Narodowym Gór Stołowych wpływa na Pana/Pani życie?
Your answer
8. Jak Pan/Pani ocenia wpływ turystyki w Parku Narodowym Gór Stołowych na jakość życia innych mieszkańców regionu Gór Stołowych? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
9. W jaki konkretnie sposób turystyka w Parku Narodowym Gór Stołowych wpływa na życie mieszkańców regionu Gór Stołowych?
Your answer
10. Jak ocenia Pan/Pani liczbę turystów odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych w różnych porach roku? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym wierszu. *
Turystów jest zbyt dużo.
Turystów jest w sam raz.
Turystów jest zbyt mało.
Nie mam zdania.
Wiosna
Lato
Jesień
Zima
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service