PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN PHẢN HỒI VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

Cảm ơn Anh/Chị đã tham gia học tập chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh. Để tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với ngành Ngôn ngữ Anh, xin Anh/Chị cho biết ý kiến ý kiến đánh giá về các môn học đã tham gia học tập. Mọi ý kiến của Anh/Chị sẽ được hoàn toàn giữ bí mật.

  Chỉ dẫn:

  - Kí hiệu của câu hỏi bắt buộc phải trả lời: * (dấu hoa thị đỏ) - Bấm vào nút Submit sau khi đã hoàn tất khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn tất khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Your response has been recorded".

  A. Thông tin chung về người cung cấp thông tin

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. Đề nghị Anh/Chị cho ý kiến đồng ý hay không đồng ý về những nhận định sau đây (đánh dấu vào mức độ lựa chọn).

  (1) Hoàn toàn không đồng ý – (2) Không đồng ý – (3) Không có ý kiến – (4) Đồng ý – (5) Hoàn toàn đồng ý
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của Anh/Chị!

  Lưu ý:

  - Bấm vào nút Submit sau khi đã hoàn thành khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn thành khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Your response has been recorded".