FSS enkätundersökning: Tyck till om distansvåren!
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS bevakar de finlandssvenska skolungdomarnas intresse och arbetar för att förbättra skolungdomarnas vardag. Till följd av coronaviruset infördes begränsningar inom skolväsendet och många elevers och studerandes vardag har sett annorlunda ut denna vår då majoriteten haft distansundervisning istället för närundervisning.

Vi på FSS vill nu veta hur ditt liv påverkats och hur du har upplevt denna vår. Vi gör denna enkätundersökning för att bättre kunna bevaka alla skolungdomars intresse. Deltagande är frivilligt och anonymt.

Vid eventuella frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på kansliet@skolungdom.fi.

Enkäten är öppen fram till onsdag 27.5. Tack för din tid!

Genom att fylla i enkäten samtycker du till att dina svar används till att upprätta statistik som används i intressebevakningssyfte.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jag går i
Clear selection
Jag går i skola i
Clear selection
Jag är
Clear selection
Har distansundervisningen påverkat din skolgång?
Clear selection
Informationen gällande denna vårs arrangemang har från min skolas sida varit bra och tillräcklig
Clear selection
Har arbetsmängden varit densamma som vid närundervisning?
Clear selection
Har din motivation påverkats till följd av distansundervisningen?
Clear selection
Har din stressnivå påverkats till följd av distansundervisningen?
Clear selection
Har ditt välbefinnande påverkats av att undervisningen inte arrangerats som normalt?
Clear selection
Upplever du att du fått den hjälp och det stöd du varit i behov av när det kommer till dina distansstudier?
Clear selection
Tycker du att det bör ordnas stödundervisning i sommar för att lappa eventuella kunskapsluckor som uppkommit till följd av distansundervisningen?
Clear selection
Har specialundervisningen påverkats av vårens arrangemang?
Clear selection
Upplever du att du fått den hjälp och det stöd du varit i behov av när det kommer till ditt mående? (av skolkuratorer, skolpsykologer osv.)
Clear selection
Du som ska börja andra eller tredje stadiet, har du upplevt mera osäkerhet angående övergången till följande stadie?
Clear selection
Du som ska återgå till närundervisning, hur känns det?
Clear selection
Om du går i yrkesläroanstalt, gymnasiet eller folkhögskola, tycker du din skola ska återgå till närundervisning ännu denna vår?
Clear selection
Om du går i yrkesläroanstalt, har du deltagit i arbetsplatsförlagd inlärning/haft praktik denna vår?
Clear selection
Om du går i yrkesläroanstalt, påverkas din utexaminering av coronasituationen ?
Clear selection
Hur har distansundervisningen förverkligats? (genom online-möten, självständigt arbete...)
Vad tycker du kunde förbättras i distansundervisningen?
Hur känns det inför hösten? Bör det att våren 2020 präglades av distansundervisning på något vis beaktas då höstterminen 2020 inleds? Om, så på vilket vis?
Har coronasituationen påverkat dina sommarjobbsplaner? Om, på vilket vis?
Du som utexamineras, hur kommer din utexaminering att förverkligas?
Något du vill meddela oss?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf. Report Abuse