FSS enkätundersökning: Tyck till om distansvåren!
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS bevakar de finlandssvenska skolungdomarnas intresse och arbetar för att förbättra skolungdomarnas vardag. Till följd av coronaviruset infördes begränsningar inom skolväsendet och många elevers och studerandes vardag har sett annorlunda ut denna vår då majoriteten haft distansundervisning istället för närundervisning.

Vi på FSS vill nu veta hur ditt liv påverkats och hur du har upplevt denna vår. Vi gör denna enkätundersökning för att bättre kunna bevaka alla skolungdomars intresse. Deltagande är frivilligt och anonymt.

Vid eventuella frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på kansliet@skolungdom.fi.

Enkäten är öppen fram till onsdag 27.5. Tack för din tid!

Genom att fylla i enkäten samtycker du till att dina svar används till att upprätta statistik som används i intressebevakningssyfte.
Jag går i
Jag går i skola i
Jag är
Har distansundervisningen påverkat din skolgång?
Informationen gällande denna vårs arrangemang har från min skolas sida varit bra och tillräcklig
Har arbetsmängden varit densamma som vid närundervisning?
Har din motivation påverkats till följd av distansundervisningen?
Har din stressnivå påverkats till följd av distansundervisningen?
Har ditt välbefinnande påverkats av att undervisningen inte arrangerats som normalt?
Upplever du att du fått den hjälp och det stöd du varit i behov av när det kommer till dina distansstudier?
Tycker du att det bör ordnas stödundervisning i sommar för att lappa eventuella kunskapsluckor som uppkommit till följd av distansundervisningen?
Har specialundervisningen påverkats av vårens arrangemang?
Upplever du att du fått den hjälp och det stöd du varit i behov av när det kommer till ditt mående? (av skolkuratorer, skolpsykologer osv.)
Du som ska börja andra eller tredje stadiet, har du upplevt mera osäkerhet angående övergången till följande stadie?
Du som ska återgå till närundervisning, hur känns det?
Om du går i yrkesläroanstalt, gymnasiet eller folkhögskola, tycker du din skola ska återgå till närundervisning ännu denna vår?
Om du går i yrkesläroanstalt, har du deltagit i arbetsplatsförlagd inlärning/haft praktik denna vår?
Om du går i yrkesläroanstalt, påverkas din utexaminering av coronasituationen ?
Hur har distansundervisningen förverkligats? (genom online-möten, självständigt arbete...)
Your answer
Vad tycker du kunde förbättras i distansundervisningen?
Your answer
Hur känns det inför hösten? Bör det att våren 2020 präglades av distansundervisning på något vis beaktas då höstterminen 2020 inleds? Om, så på vilket vis?
Your answer
Har coronasituationen påverkat dina sommarjobbsplaner? Om, på vilket vis?
Your answer
Du som utexamineras, hur kommer din utexaminering att förverkligas?
Your answer
Något du vill meddela oss?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf. Report Abuse