แบบประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับการจัดการความรู้การเลี้ยงไก่เนื้อ
เพื่อประเมินแอปพลิเคชั่นในการจัดการความรู้การเลี้ยงไก่เนื้อในด้านต่างๆ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
นายปรัชญา หมื่นรักษ
E-mail
เพศ
Clear selection
Clear selection
อายุ
Clear selection
ระดับการศึกษา
Clear selection
อาชีพ(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Clear selection
ประสบการในการเลี้ยงไก่เนื้อ
Clear selection
กรณีเป็นสัตวบาลมีจำนวนไก่ในความรับผิดชอบ
Clear selection
กรณีเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคมฟาร์มมีจำนวนไก่ในความรับผิดชอบ
Clear selection
รายได้ต่อเดือน
Clear selection
1.แบบสอบถามประเมินแอปพลิเคชั่นเกียวกับการจัดการความรู้การเลี้ยงไก่เนื้อ(ด้านเนื้อหา)
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความทันสมัย (Currency)
เนื้อหาและข้อมูล (Content and Information)
ความน่าเชื่อถือ (Authority)
การสามารถนำไปปฏิบัติจริง (Experience)
การให้ข้อมูล (treatment).
การเข้าถึงข้อมูล (Access)
ความหลากหลายของข้อมูล (Miscellaneous)
Clear selection
2.แบบสอบถามประเมินแอปพลิเคชั่นเกียวกับการจัดการความรู้การเลี้ยงไก่เนื้อ(ด้านการออกแบบ)
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การจัดรูปแบบในเว็บไซด์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
หน้าหลักแอพพลิเคชั่นมีความทันสมัย น่าสนใจ
สีสันในการออกแบบเว็บไซด์มีความเหมาะสม
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
การแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆมีความรวดเร็ว
ภาพประกอบสามรถสื่อความหมายได้
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy