АНКЕТЕН ЛИСТ ЗА КОРИСНИЦИ
(ОБ 8.6 01 / Верзија 1)
АНКЕТЕН ЛИСТ ЗА КОРИСНИЦИ
Почитувани корисници,
ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија како организација која во својата работа го имплементира системот за квалитет ISO/IEC 17025 посебно внимание посветува на односите со корисниците на нашите услуги. Повратните информации од корисниците ни помагаат да ја зголемиме ефикасноста на системот, да го подобриме квалитетот на услугите и да ја зголемиме компетентноста на вработените, што е и целта на оваа анкета. Затоа Ве молиме за објективни и искрени одговори. Сите одговори се доверливи и анонимни.
Ви благодариме!
1. Како го оценувате квалитетот на нашите услуги ? *
Required
2. Колку сте задоволни од навременото извршување на услугите и почитување на договорените термини? *
Required
3. Како ја оценувате нашата подготвеност за соработка ? *
Required
4. Како ги оценувате односот и објаснувањата што ги добивате од вработените? *
Required
5. Колку се исполнети Вашите потреби искажани во Барањето за тестирање/калибрација? *
Required
6. Како го оценувате пристапот до просториите / лицата каде што треба да ги остварите Вашите услуги? *
Required
7. Како ја оценувате чистотата и уредноста на просториите и ходниците во ЈЗУ ИЈЗ на РСМ? *
Required
8. Како ја оценувате доверливоста и заштитата на податоците и Вашите информации? *
Required
9. Како ја оценувате непристрасноста на вработените?
10. Колку е јасно и прегледно презентирањето на резултатите во нашиот Извештај од тестирање / Сертификат за калибрација ? *
Required
Ваши мислења, забелешки и предлози за зголемување на квалитетот на нашите услуги :
- Основна дејност на Вашата организација?
- Дали имате воспоставено и функционирате по систем за квалитет? Кој?
- Од кој оддел / одделение / на ЈЗУ ИЈЗ на РСМ користите услуга? *
Контакт (e-mail, тел./факс)
Место и датум:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy