សហគ្រាសសង្គមកម្ពុជា: ចូលរួមជាមួយសហគមន៍
ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍ទូទាំងប្រទេសរបស់យើង សហគ្រាសសង្គមទាំងអស់នៅក្នុងបណ្តាញតែមួយ, បណ្តាញដែលអាចចូលដំណើរការបានយ៉ាងងាយស្រួល!
តេីសហគ្រាសសង្គមរបស់អ្នកឈ្មោះអ្វី? *
Your answer
តើអ្វីទៅជាបញ្ហាដែលអ្នកកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយ? (សូមពិចារណារួមមាន: បញ្ហាសង្គម / បញ្ហាបរិស្ថាន; ឬសគល់ដែលបង្ករបញ្ហានេះ​​​; នរណាត្រូវបានប៉ះពាល់; ទំហំនៃបញ្ហា (ចំនួននៃការរងផលប៉ះពាល់ / ការរាលដាលលេីទីតាំងភូមិសាស្រ្ត / ផលវិបាកនៃលទ្ធផលអវិជ្ជមាន)) *
សូមរសរសេរប្រហែល 50 ពាក្យ ប៉ុន្តែព្យាយាមរួមបញ្ចូលលម្អិតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ឧទាហរណ៍: ស្ត្រីវ័យក្មេងនៅក្នុងខេត្តតាកែវ ខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលនិងការអប់រំ ដែលធ្វេីអោយការរកចំណូលសមរម្យរបស់​​​ពួក​​​​​​គេមានកំណត់, ការងារមិនប្រកបដោយនិរន្តរភាពធ្វេីឱ្យពួកគេងាយនិងរងគ្រោះទៅនិងការកេង​​​ប្រវ័ញ្ច។
Your answer
តេីដំណោះស្រាយអ្វីដែលអ្នកបានរកឃើញសំរាប់បញ្ហានេះ? (ត្រូវចងចាំថា- សំណួរនេះយើង​​​មិនបានសួរអំពីសកម្មភាពការងាររបស់អ្នកទេ- សម្រាប់​​​សកម្មភាព​​​គឺនៅសំណួរបន្ទាប់ទៀត។ យើងចង់ដឹងថាគោលដៅរួមដែលអ្នកកំពុង​​​តែព្យាយាមដើម្បីសម្រេចអោយបាន ហេីយអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយធំទៅនឹង​​​បញ្ហាដែលសហគ្រាសរបស់អ្នកធ្វើការឆ្ពោះទៅរក?) *
ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែមានមិនច្រើនជាង 50 ពាក្យនោះទេប៉ុន្តែសូមព្យាយាមលម្អិតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ឧទាហរណ៍: ការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការត្បាញសូត្រដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យស្ត្រីធ្វើការពីផ្ទះដើម្បីត្បាញផលិតផលសូត្រ។ ស្ត្រីទទួលបានប្រាក់ខែនិងប្រាក់បន្ថែមក្នុងមួយផលិតផលនិមួយៗ។ នេះផ្ដល់ស្ត្រីនូវសុវត្ថិភាព និងការងារមាន​​​ស្ថេរភាព។
Your answer
តើអ្វីទៅជាសកម្មភាពចម្បងរបស់អ្នក? (សូមពិចារណារួមមាន: សកម្មភាពបង្កើនប្រាក់ចំណូលចម្បងរបស់អ្នក; សកម្មភាពបរិស្ថាន / សង្គមណាមួយបន្ថែមទៀតដែលមិនចាំបាច់រកប្រាក់ចំណូលបាន) *
ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែមានមិនច្រើនជាង 50 ពាក្យនោះទេប៉ុន្តែសូមព្យាយាមលម្អិតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ឧទាហរណ៍: ប្រតិបត្ដិការនៃហាងលក់ផលិតផលសូត្រដេីម្បីលក់ទំនិញដែលផលិតបាន។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងការត្បាញ​​​សូត្ររួមជាមួយនិងជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងសុខភាព។
Your answer
តើអ្នកមានផលជះវិជ្ជមានអ្វី? (សូមពិចារណារួមមាន: កំរិតបរិមាណនៃផល​​​ជះវិជ្ជមាន​​​​​​របស់អ្នក; តេីមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលអ្នកឈានទៅដល់; តេីអ្វីដែល​​​ជាគុណតម្លៃនៃផលជះវិជ្ជមាននេះ; តេីអ្វីដែលជាផលជះវិជ្ជមានរយៈពេលខ្លីនិង​​​រយៈពេលវែងរបស់អ្នក)? *
ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែមានមិនច្រើនជាង 50 ពាក្យនោះទេប៉ុន្តែសូមព្យាយាមលម្អិតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ឧទាហរណ៍: ស្ត្រី 20 នាក់ត្រូវបានគេជួលក្នុង 1 ឆ្នាំ, ការបង្កើនប្រាក់ខែរបស់ពួកគេដល់ 100% ។ ប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលមាន​​​ស្ថេរភាពនិងការយល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបានអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេបង់ប្រាក់សម្រាប់ការអប់រំសម្រាប់កូនៗនិងការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នា។ ស្ត្រីទាំងនេះមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងកាន់តែច្រើននៅក្នុងសហគមន៍​​​របស់ពួកគេ។
Your answer
តេីអ៊ីុមែលរបស់អ្នកគឺជាអ្វី? *
Your answer
េតីលេខទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកគឺអ្វី? *
Your answer
តេីអាសយដ្ឋាសហគ្រាសសង្គមរបស់អ្នកនៅឯណា? *
ប្រសិនបើអ្នកមានទីតាំងច្រើនជាងមួយ, ផ្តល់ឱ្យយើងនូវអាសយដ្ឋានសម្រាប់ការិយាល័យធំរបស់អ្នក។ ចំនុចនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រេាះវាកំណត់ទីកន្លែងដែលអ្នកនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញនៅលើផែនទីសហគ្រាសសង្គមកម្ពុជា!
Your answer
តេីគេហទំព័ររបស់អ្នកគឺជាអ្វី? *
Your answer
ជំហានចុងក្រោយ៖
សូមមេត្តាជ្រាបថាដើម្បីអោយពួកយេីងបន្ថែមអ្នកទៅកាន់គេហទំព័រ អ្នកត្រូវតែផ្ញេី និមិត្តសញ្ញានៃសហគ្រាសសង្គមរបស់អ្នក និងរូបភាពតំណាងណាមួយមកអោយពួកយេីង (សូមចាំថាវាត្រូវមានគុណភាពខ្ពស់និងទំហំធំ) សូមផ្ញេីវាទៅកាន់អាសយដ្ជាននេះ olivia.hough@impacthub.net។ អ្នកមិនអាចបន្ថែមនៅលេីគេហទំពរ័របស់ពួកបានរហូតដល់ពួកយេីងទទួលបានអ៊ីុមែលនេះពី​​​អ្នក។ សូមអរគុណ!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms