Zalogowani | Formularz zgłoszeniowy
Witamy w 5. edycji konkursu realizowanego w ramach programu „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica”!

Aby dokonać zgłoszenia:
1) wypełnij oraz wyślij ten formularz zgłoszeniowy
2) wydrukuj wypełniony formularz, podpisz go i daj do podpisu rodzicowi/opiekunowi prawnemu
3) przekaż wydrukowany i podpisany formularz nauczycielowi koordynującemu konkurs w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2020 r.
4) dopilnuj, by nauczyciel dostarczył Twój formularz do pokoju 201 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy do 25 września 2020 r.

Pamiętaj o podaniu aktualnego adresu e-mail i numeru telefonu - w ten sposób będziemy Cię informować o wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach konkursu.

O tym, czy zakwalifikowałaś/zakwalifikowałeś się do konkursu, poinformujemy Cię do 30 września 2020 r.
Email address *
Nazwisko uczestnika *
Imię uczestnika *
Szkoła *
Numer telefonu (do kontaktu przez cały okres trwania konkursu) *
Jestem uczennicą/uczniem klasy ósmej *
Imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika konkursu *
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU *
Required
Data zgłoszenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Wydrukuj formularz (użyj skrótu Ctrl+P)
Podpis uczestnika (po wydrukowaniu formularza)
Podpis opiekuna prawnego uczestnika (po wydrukowaniu formularza)
Zaznacz *
Required
KLAUZULA INFORMACYJNA
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica. Inspektorem ochrony danych jest Kinga Milczarek dostępna pod tel.74 856 28 23
i adresem e-mail: iod@um.swidnica.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane:
1) w celu realizacji konkursu „Zalogowani” oraz programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” na podstawie Uchwały nr XXII/239/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r.;
2) w celach promocyjnych Miasta Świdnica na podstawie udzielonej zgody;
3) w celach statystycznych, np. do badania efektywności i rezultatów prowadzonego konkursu, na podstawie udzielonej zgody.
3. W przypadku niepodania danych identyfikacyjnych uczestnika i opiekuna prawnego, nie będzie możliwości udziału w konkursie jako uczestnik. W przypadku niepodania pozostałych danych osobowych nie będzie żadnych konsekwencji.
4. Dane osobowe (w szczególności imiona, nazwiska oraz wizerunek) uczestników i laureatów konkursu zostaną opublikowane w celach promocyjnych związanych z konkursem na stronach Urzędu Miejskiego, w materiałach promocyjnych programu, na stronie internetowej programu: www.zostancieznami.pl oraz profilu: www.facebook.com/zostancieznami oraz na stronach czasopisma lokalnego „Moja Świdnica”.
5. Dane osobowe niezbędne do realizacji konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu, a następnie zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Pozostałe dane będą przetwarzane przez okres 10 lat od terminu zakończenia konkursu wskazanego w regulaminie.
6. W zakresie udzielonej zgody osobie fizycznej (lub opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo do jej wycofania w każdym czasie oraz w uzasadnionych przypadkach przysługuje:
1) prawo dostępu,
2) prawo do sprostowania danych osobowych
3) prawo do ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania,
5) prawo do usunięcia,
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych,
7) prawo do wycofania zgody.
Kliknij „Prześlij”, a następnie uzupełniony, WYDRUKOWANY i PODPISANY przez Ciebie i rodzica/opiekuna prawnego formularz przekaż nauczycielowi koordynującemu konkurs w szkole lub dostarcz go do pokoju 201 Urzędu Miejskiego w Świdnicy w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2020 r.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy