Vietnamese Dual Language Request Form
For transfer to the Vietnamese Dual Language Program at White Center Heights from a Partner School
Để chuyển tới chương trình song ngữ Việt Anh Ở trường tiểu học White Center Heights từ một trường đối tác.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
School Year/Năm học *
Student Name/Tên học sinh *
Date of Birth/Ngày tháng năm sinh *
MM
/
DD
/
YYYY
Grade/Lớp *
Parent or Guardian Name/Tên của cha mẹ hoặc người bảo hộ *
Address/Địa chỉ *
Cell or Home Phone/Số điện thoại nhà hoặc số điện thoại di động *
E-mail/thư điện tử *
Neighborhood School/Trường học gần nhà *
I acknowledge that/Tôi công nhận rằng:
I have reviewed information about the Dual Language program and I understand its structure.
I understand full proficiency in Vietnamese and English will take many years to attain.
I understand that continuous enrollment in the Dual Language program will best support my child’s bilingual skills.
I understand that students may be selected by lottery if transfer space is limited.

Tôi đã nhận được thông tin về chương trình song ngữ và tôi hiểu kết cấu của chương trình.
Tôi hiểu để hoàn toàn thông thạo cả tiếng Việt và tiếng Anh sẽ mất một vài năm.
Tôi hiểu rằng đăng ký học liên tục trong chương trình song ngữ sẽ hỗ trợ tốt nhất cho kỹ năng xong ngữ của con tôi.
Tôi hiểu rằng học sinh có thể được lựa chọn bằng cách bốc thăm nếu chỗ có giới hạn.


Parent or Guardian Signature (Type your name)/Chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ (ghi tên của quý vị) *
Comments or Questions/Những câu hỏi hoặc là những nhận xét:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Highline Public Schools. Report Abuse