การสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ข้อมูลทั่วไป
กรุณาเลือกชั้นปีของ น.ศ. *
เพศ *
สาขาวิชาที่ศึกษา *
โรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา *
Your answer
ภูมิลำเนาของท่าน *
ท่านทราบข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จากช่องทางใด *
วิธีการสมัคร *
ปัญหาในการสมัครเข้าศึกษาต่อ *
Your answer
ข้อเสนอแนะจากปัญหาการสมัครเข้าศึกษาต่อ *
Your answer
ความคาดหวังต่อสิ่งสนับสนุนภายในสาขาวิชา
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms