QUIZ TRANSPORTOWY NR 3
Test jednokrotnego wyboru.

Powodzenia!
Kto nadaje odznakę „Wzorowy kierowca”? *
1 point
Kto wprowadza do obrotu lub użytkowania tachograf bez ważnego świadectwa homologacji lub element składowy tachografu bez świadectwa homologacji typu, bądź prowadzi działalność w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów bez zezwolenia, podlega karze: *
1 point
Kierowca zawodowy, który ukończy 60 lat, podlega badaniom lekarskim co: *
1 point
Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić kierowca który: *
1 point
Kierujący wykonujący przewóz drogowy za używanie podczas wykonywania przewozu drogowego cudzej karty kierowcy podlega karze grzywny w wysokości: *
1 point
Na jaki okres czasu wydawana jest karta przedsiębiorstwa? *
1 point
Od kiedy w nowo rejestrowanych na terenie państw członkowskich UE pojazdach, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006, wymaga się instalacji tachografów cyfrowych IV generacji? *
1 point
Do czasu ukończenia 60 roku życia, badania psychologiczne kierowcy wykonującego przewóz drogowy przeprowadzane są: *
1 point
W przypadku gdy karta kierowcy została uszkodzona, działa wadliwie, została zagubiona lub skradziona, kierowca: *
1 point
Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega: *
1 point
Począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, kierowca musi ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy. Co ile lat ma taki obowiązek? *
1 point
Która z instytucji wydaje kartę kierowcy? *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy