Πρώτη Επαφή με τον Υπολογιστή (οθόνη, πληκτρολόγιο, κεντρική μονάδα) - Βασικές Γνώσεις Διαδικτύου.

Οι θέσεις για το τμήμα αυτό έχουν συμπληρωθεί.