Pyetësor mbi Klimën e Shkollës
PYETËSOR PËR STAFIN MËSIMOR
1. Mashkull / Femër *
2. Je me origjinë shiptare? *
3. Cilit grupimi etnik i përket? *
4. A është përgjegjësia juaj në shkollë/për të ofruar shërbime ne nje nga keto fusha – arsimim special, mësimi i gjuhës angleze, nxënësit e talentuar dhe arsimim të emigrantëve. *
5. Prej sa kohësh punoni në këtë shkollë? *
Next
This form was created inside of MailSystem. Report Abuse - Terms of Service