SATYSFAKCJA KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI KALISKO OSTROWSKIEJ

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu obecnie pracuje nad opracowaniem „Studium transportowego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Celem dokumentu jest również zrozumienie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (w skrócie AKO). Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która jest anonimowa i zajmie od 3 do 7 minut. Celem tej ankiety jest zebranie sugestii służącej poprawie systemu transportu dla mieszkańców AKO, więc wypełniając tę ankietę przyczyniasz się do rozwoju systemu transportowego w Twojej okolicy.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question