Volby ČSEBR 2019
Prosíme, zaškrtněte osoby, které chcete zvolit do výboru ČSEBR a do kontrolní komise ČSEBR.
Profily kandidátů do výboru a jejich CV jsou zde: https://drive.google.com/open?id=13f9fyGbrBRATjQZt0ebk9ZvsfTQMX9M0

Termín hlasování je do 25.11.2019

Dle stanov rozhoduje o zvolení kandidáta do výboru nadpoloviční většina platných hlasů (Čl. 4.1.2 odst. c). Volební období je tříleté. Volit může každý člen ČSEBR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výňatek z Volebního řádu ČSEBR (dostupný na https://drive.google.com/open?id=0BwymcmEgCoo9aGhFRnh3Yk1mNEU ):

Čl. 5. Způsob hlasování a vyhodnocení voleb do Výboru
a) Pro volbu Výboru má volič celkem n hlasů a hlasuje přidělením bodů 1 až n pro n kandidátů na volebním lístku (nejvyšší preference = číslo 1, nejnižší preference = číslo n).
b) Mandáty ve výboru získá nejprve určený počet nejúspěšnějších kandidátů z každého z volebního regionu, ve kterém byl určen počet členů (dle Čl. 3.b) tohoto Volebního řádu) a další mandáty se přidělí dalším nejúspěšnějším kandidátům bez ohledu na jejich regionální příslušnost.
c) Při rovnosti hlasů rozhoduje součet preferenčních hlasů (nižší součet posouvá kandidáta nahoru), při shodném součtu preferenčních hlasů pak rozhodne vyšší počet preferenčních čísel 1, případně 2, atd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stávající výbor dle Čl. 3 Volebního řádu stanovil počet členů nového výboru (n) na 15 a určil následující počty členů z regionů:
Region 1: hlavní město Praha a Středočeský kraj - 4
Region 2: Olomoucký a Moravskoslezský kraj - 3
Region 3: Jihomoravský kraj - 3
Region 4: Jihočeský kraj - 2
Region 5: ostatní kraje ČR a území mimo ČR - 1
Region 6: rezortní ústavy a aplikační sféra - 2

Do voleb se přihlásilo N kandidátů na členy výboru, dle Čl.5.odst.a) Volebního řádu ČSEBR tedy hlasujte přidělením bodů 1 až 15 pro n kandidátů na volebním lístku (nejvyšší preference = číslo 1, nejnižší preference = číslo 15).

Kontrolní komise (bývalí revizoři) má ze zákona 3 členy.
Email address *
Vaše jméno a příjmení *
Your answer
Volba do výboru ČSEBR - Jméno a příjmení kandidáta, region *
Hlasujte přidělením bodů 1 až 15 pro kandidáty (nejvyšší preference = 1, nejnižší preference = 15). KAŽDÉ ČÍSLO MŮŽETE POUŽÍT POUZE JEDENKRÁT, JINAK JE HLAS NEPLATNÝ. V číselných sloupcích tedy může být v každém pouze jedno zaškrnutí. Pozor, některé sloupce (např. 8-15) mohou být skryty - je třeba posunout spodní posuvník.
Nehlasuji pro kandidáta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Matúš Račko, region 5
Peter Váczi, region 3
Jana Šedivá, region 6
Petr Svoboda, region 6
Jiří Kubásek, region 4
Martin Fellner, region 2
Jana Albrechtová, region 1
Jan Humplík, region 2
Marek Klemš, region 3
Martin Janda, region 1
Jan Kolář, region 1
Václav Motyka, region 1
Petr Smýkal, region 2
Lenka Plavcová, region 5
Marie Hronková, region 4
Volba do kontrolní komise ČSEBR *
Kontrolní komise má ze zákona 3 členy, máte 3 hlasy. Zaškrtněte Vámi vybrané kandidáty. Profily kandidátů do kontrolní komise a jejich CV jsou zde: https://drive.google.com/open?id=16WjjcPYQjn5eXMWO3ybn7GpA8ipdHAnF
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy