แบบเสนอข้อคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลเอกสาร : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=61
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
หน่วยงาน
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
ที่อยู่
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
เลขที่สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน(ถ้ามี)
Your answer
สังกัดชมรม,สมาคม,องค์กรทางการศึกษาด้านสาธารณสุข *
ระบุสังกัด,สมาคม,องค์กรทางการศึกษาด้านสาธารณสุข(ถ้ามี)
Your answer
1. (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service