Formulario de inscrición
Dende ACADAR, no marco do proxecto VIO7. Ver para erradicar, en colaboración coa Deputación da Coruña imos levar a cabo unha formación online dirixida a alumnado universitario, de formación profesional e/ou bacharelato de centros da provincia da Coruña.

En cumprimento do Regulamento UE 2016/679 Xeral de Protección de Datos (RXPD) informámoslle que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é ACADAR (Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia), con dirección en rúa Dublín, nº 3, Baixos, 15707, en Santiago de Compostela (A Coruña)

Os seus datos persoais serán empregados para levar a cabo as xestións pertinentes para a realización da formación incluída no Proxecto VIO7. Ver para erradicar.

ACADAR infórmalle que en calquera momento vostede poderá proceder a retirar o consentimento facilitado tanto para o tratamento dos seus datos, como para a publicación de imaxes e/ou vídeos, mediante comunicación dirixida á dirección habilitada para o efecto, sen que iso anule a lexitimación dos tratamentos que se efectuaron desde que se outorgou o consentimento inicial ata que vostede retiróunolo:

Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia (ACADAR), Rúa Dublín, nº 3, Baixos, 15707, Santiago de Compostela (A Coruña)
Correo electrónico: protecciondatos@acadar.org Teléfono: 674 073 092
Nome e apelidos *
DNI *
Sexo *
Idade *
Correo electrónico *
Centro educativo/ de estudos *
Concello no que se ubica o centro educativo/ de estudos *
Concello de procedencia *
Tes certificado de discapacidade? *
Da o seu consentimento explícito e expreso a ACADAR para a recollida e posterior tratamento dos seus datos de carácter persoal, necesarios para a correcta prestación do Servizo de Formación. Os datos de carácter persoal solicitados son precisos para poder prestar o servizo, a súa negativa a subministralos ou a inexactitude dos mesmos suporá a imposibilidade de que vostede participe no servizo de formación de ACADAR. *
Uso de fotografías e/ou vídeos: coa finalidade de promocionar a actividade que desenvolve ACADAR, a través dos seus servizos e programas, gustaríanos contar co seu consentimento para a toma e publicación de imaxes e/ou vídeos nos que poda aparecer, para a súa publicación tanto na páxina web oficial da entidade, con dominio www.acadar.org, o perfil aberto na rede social Facebook, co nome “ ACADAR” e/ou en publicacións que se poidan chegar a realizar en soporte papel e/ou en medios de comunicación sobre as actividades e programas organizados por ACADAR. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy