แบบรายงานการผลิต ใช้ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลการผลิต ใช้ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครูผู้สอนให้ถูกต้องและครบถ้วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลครูผู้สอน
ชื่อ - นามสกุล *
ตัวอย่าง: นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล
Your answer
ตำแหน่ง *
ตัวอย่าง: ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม *
ตัวอย่าง: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่/ปีการศึกษา *
ตัวอย่าง: 1/2561
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้สื่อการสอน
วัน/เดือน/ปีที่ใช้สื่อ *
ตัวอย่าง: 28 พ.ค. 2562 หรือ ตลอดภาคเรียนที่ 1
วิชาที่สอน (รหัสวิชา) *
ตัวอย่าง: วิทยาการคำนวณ (ว32103)
Your answer
ประเภทของสื่อ/เทคโนโลยี *
ตัวอย่าง: PowerPoint
Required
ชื่อเรื่อง/หัวข้อ *
ตัวอย่าง: วิทยาการข้อมูล (Data Science)
Your answer
ระดับชั้น *
ตัวอย่าง: ม.5
จำนวนนักเรียน (คน) *
ตัวอย่าง: 90
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Benchamarachuthit Chanthaburi School. Report Abuse - Terms of Service