อบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1.เพศ *
2.อายุ *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็น
1.ความเหมาะสมของสถานที่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เหตุผล/เสนอแนะ
Your answer
2.ความเหมาะสมของวันและเวลาที่จัดอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เหตุผล/เสนอแนะ
Your answer
3.ความเหมาะสมของจำนวนวันที่จัดอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เหตุผล/เสนอแนะ
Your answer
4.ความเหมาะสมของระบบอินเตอร์เน็ต *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เหตุผล/เสนอแนะ
Your answer
5.ความเหมาะสมของเนื้อหาการอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เหตุผล/เสนอแนะ
Your answer
6.ความเหมาะสมของคู่มือประกอบการอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เหตุผล/เสนอแนะ
Your answer
7.การอธิบายเนื้อหาของผู้สอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เหตุผล/เสนอแนะ
Your answer
8.ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เหตุผล/เสนอแนะ
Your answer
9.ท่านมั่นใจว่าจะสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เหตุผล/เสนอแนะ
Your answer
10.ภาพรวมการอบรมครั้งนี้มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เหตุผล/เสนอแนะ
Your answer
ตอนที่ 3 แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ
1.ท่านคิดว่าจะสามารถสอนครูคนอื่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของท่าน สร้างบทเรียนออนไลน์ได้หรือไม่อย่างไร
Your answer
2.สิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหา หรือสิ่งที่ท่านกังวลในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วย Moodle คืออะไร
Your answer
3.โปรแกรมที่ท่านเห็นว่าจำเป็นและอยากให้สอนเพิ่มเพื่อใช้ในการสร้างบทเรียนออนไลน์
Your answer
4.ท่านคิดว่าบทเรียนออนไลน์ที่ท่านสร้างจะสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่อย่างไร
Your answer
5.ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms