Kolonie dla dorosłych. Zamknij się w lesie
Cześć!

Cieszymy się, że chcesz przyjechać na nasze Kolonie. Wiemy, że formularze są nudne, ale ułatwi nam to zorganizowanie się i przygotowanie się na Wasz przyjazd. Kolonie odbywają się 15-18 sierpnia w stanicy harcerskiej Polewicz nad rzeką Wilgą, 55 km od Warszawy.

Reguły są bardzo proste:


SPANIE - NIE MA MIEJSC
Nocleg za jedną osobę i jedną noc kosztuje 15 zł.
Pieniądze przeznaczone są w całości na rzecz wsparcia stanicy harcerskiej Polewicz.
-- DOMKI: BRAK MIEJSC. LISTA REZERWOWA
-- NAMIOT: Będziecie mogli rozbić namiot na ogrodzonym terenie stanicy.
UWAGA: Każda osoba z namiotu musi wypełnić formularz.
Teren stanicy jest ogrodzony. Na miejscu są łazienki i prysznice.
Weźcie ze sobą śpiwory.

JEDZENIE - NIE MA MIEJSC
Posiłki śniadanie lub obiad kosztują 20 zł za posiłek.
Pieniądze w całości przeznaczone są na produkty oraz wynagrodzenie dla osób przygotowujących posiłki.
Będziemy na miejscu gotować proste i smaczne wegetariańskie dania.
Nie będzie możliwości przygotowania własnych posiłków, ale oczywiście będzie dostęp do wrzątku.
Będziemy razem jeść w godzinach: czwartek: około 17:00 obiadokolacja, piątek/sobota: śniadanie 9:00-11:00, obiadokolacja około 18:30, niedziela: śniadanie 9:00-11:00.

BEZ SPANIA I JEDZENIA:
Jeśli chcesz po prostu przyjechać i wziąć udział w wydarzeniach bez spania i wspólnego jedzenia, będziemy prosili Cię o wsparcie stanicy harcerskiej w postaci przynajmniej 5 zł wrzucone na miejscu do puszki.

POTWIERDZENIE i ZATWIERDZENIE.
Po wypełnieniu formularza w ciągu 3 dni roboczych otrzymacie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dane niezbędne do dokonania wpłaty. Zaklepujemy Twoje miejsce na koloniach po dokonaniu wpłaty. Jeśli Twoje zgłoszenie zaginęłoby w kosmosie i nie otrzymalibyście potwierdzenia, piszcie do nas: karolina@dzikibez.com

Przed zgłoszeniem zapoznajcie się z regulaminem: www.fma.waw.pl/kolonie
Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Jeśli macie jakieś pytania prosimy o kontakt: karolina@dzikibez.com

Dziękujemy bardzo!
Czuwajcie jednym okiem.
Dane kontaktowe
Imię uczestnika *
Nazwisko uczestnika *
Adres e-mail *
Nr telefonu komórkowego *
OPCJA DO WYBORU, która została
Biorę udział w Koloniach, ale bez spania i jedzenia
Zaznacz kiedy chcesz przyjechać, żebyśmy wiedzieli ile osób będzie na Koloniach. Będziemy wdzięczni za wrzucenie do puszki przynajmniej 5 zł na wsparcie stanicy harcerskiej Polewicz.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
Administratorem danych osobowych Uczestników (w tym wizerunków) oraz innych osób przebywających na Terenie Kolonii jest Organizator, którego siedziba mieści się w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 266/315.Dane osobowe będą przetwarzane w celu:zapewnienia bezpieczeństwa mienia i Uczestników Kolonii na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO) - czas przetwarzania miesiąc od zakończenia imprezy;dokumentacyjnym oraz sprawozdawczym wydatkowanych środków na realizację zadania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO) - czas przetwarzania 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zorganizowano Kolonie;reklamowym oraz promocyjnym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO) - czas przetwarzania do momentu podjęcia decyzji przez Organizator o usunięciu materiałów promocyjnych z udostępnionych miejsc;w celu ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z organizacji Kolonii na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO) - czas przetwarzania 7 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zorganizowano Kolonie.Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i zgłoszenia sprzeciwu, co do przetwarzania realizowanego na podstawie uzasadnionego interesu.Osoby, których dane dotyczą posiadają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania danych osobowych.W celu skorzystania z praw przysługujących na mocy RODO lub w celu pozyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem adresu halo@dzikibez.com.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby móc wziąć udział w Koloniach.Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie pracownikom, współpracownikom, wolontariuszom Stowarzyszenia oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Możliwymi odbiorcami danych osobowych mogą być: Pracownicy, Współpracownicy Stowarzyszenia, Księgowość, Wolontariusze.
*
Zgoda na utrwalenie wizerunku
Organizator utrwala przebieg Kolonii dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Kolonii oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a także Partnerów Kolonii. Wizerunek osób przebywających na Terenie Kolonii może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, na co Uczestnicy wyrażają zgodę z momentem wejścia na Teren Kolonii. Organizator lub Partnerzy mogą korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunki Uczestników lub innej osoby przebywającej na Terenie Kolonii, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
*
Bardzo dziękujemy za zgłoszenie!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy