Efektet e pandemisë së virusit korona në institucionet kulturore në Shqipëri
Ministria e kulturës në Shqipëri në bashkëpunim me Zyrën Rajonale të UNESCO-s për Shkencë dhe Kulturë në Evropë po zhvillon këtë studim për të vlerësuar ndikimin e pandemisë së virusit korona në institucionet kulturore. Qëllimi është për të marrë njohuri të situatës aktuale dhe të vlerësoni efektet e kësaj krize në aktivitetet e institucioneve kulturore publike dhe private.

Të dhënat e përmbledhura dhe ky studim do të ndihmojnë në përcaktimin më të mirë të nevojave të sektorit të kulturës dhe shkëmbimin e përvojave për masat për të trajtuar ndikimin socio-ekonomik të krizës në këtë sektor. Ai nuk do të përdoret për qëllime të tjera.

Kjo duhet të marrë deri në 10 minuta për të plotësuar anketën.

Afati i fundit për dorëzim është më 15 qershor, 2020.

Falëminderit për asistencën tuaj!
Email address *
Emri i insitucionit *
Bashkia/Qyteti *
Organi publik ose privat *
Required
Lloji i institucionit *
Numri i punonjësve me orar të plotë me dt 31.12.2019. *
Numri i përgjithshëm dhe numri i grave
Numri i punonjësve me kohë të pjesshme me dt 31.12.2019.
Numri i përgjithshëm dhe numri i grave
Numri i vullnetarëve me dt. 31.12.2019.
Numri i përgjithshëm dhe numri i grave
Numri i përgjithshëm i anëtarëve/vizitorëve në vitin 2019. *
Çmimi mesatarar i biletës/anëtarësimit në vitin 2019. *
Si ndikoi pandemia në institucionin tuaj *
A është përfunduar punësimi i disa prej punonjësve tuaj për shkak të krizës *
Nëse po, cila është përqindja e njerëzve angazhimi i të cilëve është ndërprerë, në të tre kategoritë
<10%
10-50%
51-100%
100%
të punësuar me kohë të plotë (kontrata e punës)
të punësuar me kohë të pjesshme (kontratat e përkohshme, sezonale)
vullnetarë
Clear selection
Ju lutemi vlerësoni situatën ekonomike gjatë pandemisë, të zbatueshme për institucionin tuaj *
Meqenëse institucioni juaj është mbyllur sa ngjarje/shfaqje të planifikuara janë anuluar/pezulluar *
Required
Shënoni llojin e ngjarjeve të anuluara/pezulluara *
Sa nga këto ngjarje kërkuan një hyrje të paguar *
Required
Vlerësoni numrin e përgjithshëm të njerëzve të cilët do të kishin marrë pjesë ose do të merrnin pjesë në ngjarjet e anuluara/pezulluara (numri i përgjithshëm i njerëzve për të gjitha ngjarjet)
A miratoi qeveria masa për të mbështetur sektorin e kulturës, të zbatueshme për institucionin tuaj *
Nëse po, a ka përfituar/aplikuar institucioni juaj për të përfituar nga ato masa?
Ju lutem tregoni çfarë lloji të masave (p.sh. skemat e granteve, përjashtimet nga taksat dhe kontributet për të ardhurat e korporatave ose të të punësuarve, subvencione pagash ose përfitime të papunësisë për ata që kanë humbur punën e tyre, etj.) dhe përshkruani llojin e përfitimit që keni marrë ose jeni duke pritur për të marrë.
A ndërmori institucioni juaj iniciativa për një ose më shumë nga qëllimet e mëposhtme *
A keni rritur komunikim tuaj me publikun përmes rrjeteve sociale? *
Required
Çfarë lloj të rrjeteve sociale përdori institucioni juaj për aktivitete programore dhe komunikim me publikun gjatë kësakj krize
Clear selection
A ka bërë institucioni juaj të zhvilluar dhe vënë ne dispozicion përmbajtje falas online gjatë kësaj krize *
Required
Nëse po, çfarë lloj përmbajtje
Clear selection
Cilët ishin aftësuesit kryesorë që ju lejuan të përshtateni me ofrimin e përmbajtjes on-line *
Nëse institucioni juaj ofron përmbajtje në internet, a keni vërrejtur rritje të një numri të vizitorëve në faqet tuaja në internet dhe rrjetet sociale, gjatë kësaj krize *
Required
Nëse po, sa e madhe është rritja e numrit të vizitorëve gjatë krizës (15.3 – 15.5.2020.)
Për çfarë lloji të shërbimeve online janë njerëzit të interesuar? Çfarë ata shikojnë?
Për sa i përket ofrimit të përmbajtjes dixhitale, keni përdorur materiale ekzistuese ose keni zhvilluar ndonjë të re gjatë pandemisë?
Pasi të përfundon situata e jashtëzakonshme, planifikoni të vazhdoni, të zhvilloni dhe ofroni përmbajtje dixhitale?
Ndonjë koment tjetër
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy