Formulari d'Inscripció de Nous Socis
L’Associació GamingCat té l’objectiu de fomentar la presència del català en l’entorn dels videojocs i dels esports electrònics. Els socis de l’entitat participen en la gestió i la presa de decisions a l'assemblea de l’associació, i donen suport per al desenvolupament de les seves activitats.

Pots veure els estatuts aquí
https://drive.google.com/file/d/1yRkaiXwr0TARc0mdAr_JgbF7y8yo_xGq/view?usp=sharing

I el document "Que es Gaming.cat?" aquí
https://docs.google.com/document/d/1WsbCedc1wLXT6t4lW433-tRnSMwIYzr-19IyEmcIcXU/edit?usp=sharing

Si necessites ajuda pots contactar a *| socis@gaming.cat |*

Per tal de ser soci de l’associació cal emplenar el següent formulari:


Nick a Telegram (@ xxxx )
Nick a Discord (Nick + #xxxx)
Nom i Cognoms *
Data de Naixament (DD/MM/AAAA) *
DNI/NIE *
Adreça *
Codi Postal *
Telèfon
Soci *
Required
Accepto de que l'associació faci servir les meves dades (email, nicks de contacte de telegram i discord i si s'escau la direcció de correu postal per tal de mantenirme informats de les activitats) sota la nova llei orgànica  del BOE 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (link  https://boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf ) adaptada de la llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals adapta el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, -Reglament general de protecció de dades, endavant, RGPD[2] -, i completa les seves disposicions.L' acceptació d'aquest document ens permet fer servir les dades que veu facilitar en el procés d'alta per informar-vos dels esdeveniments que preparem i les ultimes noticies de les comunitats col·laboradores i entitats afíns a gaming.cat. Si veus que els teus drets han sigut vulnerats i les teves dades poden haver estat compromeses, pots posar-te en contacte amb en @PiretaCat o el correu socis@gaming.cat *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy