การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5 ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด
4 ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก
3 ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง
2 ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อย
1 ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. สถานภาพผู้ตอบ *
3. หน่วยงานที่ท่านสังกัด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. Report Abuse