VUM - Prijavnica za volontere/ke

Podaci navedeni u prijavi moraju biti istiniti i potpuni, a svi dostavljeni podaci bit će korišteni samo za potrebe VUM-a i neće biti dostupni javnosti.

E-mail adresa koju dostavite u prijavnici bit će stavljena na mailing listu VUM-a i koristit će se da bi vas se obavijestilo o otvorenom volonterskim pozicijama, edukacijama i konferencijama povezanima s volonterstvom.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question