Členství - závazná elektronická přihláška pro jednotlivce
Práva a povinnosti člena ČHS vycházejí ze stanov organizace.

Individuální členství v České hiporehabilitační společnosti je otevřené všem zájemcům o hiporehabilitaci, včetně klientů a jejich rodinných příslušníků.

Výhody:
• Aktuální informace z oboru hiporehabilitace u nás a ve světě
• Informační a vzdělávací materiály
• Elektronický časopis HIPOrehabilitace
• Uvedení člena na webu ČHS, jeho specializaci v hiporehabilitaci a kontakt
• Inzerce v časopise a na webu ČHS – prodej, koupě, atd.
• Možnost podílet se na rozvoji jednotlivých oborů hiporehabilitace v rámci odborných sekcí ČHS
• Možnost kandidovat do výkonného výboru a revizní komise
• Slevy na vzdělávací akce pořádané ČHS a jejími členy
• Sleva na vzdělávací kurzy ČHS
• Sleva na poplatku za Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace
• Sleva na zboží a služby se smluvními partnery ČHS

Povinnosti:
• Hradit členské příspěvky v plné výši a v řádném termínu, tj. do 1. 6. daného kalendářního roku
• Člen ČHS přijímá Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci a jedná v souladu
s jeho obsahem
• Člen ČHS jedná s koňmi v souladu s Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní – při hiporehabilitačních činnostech organizovaných ČHS
• Člen ČHS aplikuje terminologii v souladu s aktuální verzí oficiálního slovníku ČHS
• Člen ČHS si je vědom morální zodpovědnosti, dopadu vlastní praxe na celkovém vnímání ČHS a hiporehabilitace laickou a odbornou veřejností
• Člen ČHS podporuje vzdělávání a provádění hiporehabilitační praxe v rámci standardů a pravidel ČHS


Příjmení: *
Jméno: *
akademický titul:
Kontaktní poštovní adresa: *
E-mail: *
Mobil/telefon: *
Můj vztah k hiporehabilitaci *
Required
Spolupracuji s hiporehabilitačním střediskem: *
Pokud spolupracujete, uveďte prosím název, kraj a webovou adresu daného střediska:
Vaše zaměření nebo zájem *
Hiporehabilitace se dělí na několik oborů, viz http://www.hiporehabilitace-cr.com/co-je-hiporehabilitace/. Zatrhněte vaše zaměření, nebo co vás nejvíce zajímá.
Required
Profese se zaměřením pro hiporehabilitaci: *
Required
Vzdělání týkající se hiporehabilitace: *
ČHS stanovila požadavky na vzdělání pprovozpvatelů hiporehabilitace pro zajištění bezpečnosti, kvality a odbornosti služeb, viz http://www.hiporehabilitace-cr.com/provozovatele/pozadavky-chs-na-vzdelani/.
Required
Napište rok, kdy jste vzdělání dosáhli:
Máte zájem o aktivní účast v některé odborné sekci ČHS? *
Česká hiporehabilitační společnost má šest odborných pracovních sekcí, které sdružují odborníky z jednotlivých oborů hiporehabilitace a zprostředkovávají jejich vzájemnou komunikaci, seznamují s novými poznatky v jednotlivých oborech, evidují a podporují výzkumné aktivity, pořádají semináře nebo konference a komunikují s laickou i odbornou veřejností. V případě Vašeho zájmu Vás zkontaktuje její koordinátor s dalšími informacemi. Je možné být aktivní ve více sekcích.
Required
Jak jste se o ČHS dozvěděli?
Proč máte zájem o členství?
Souhlasím s použitím výše uvedených údajů pouze pro potřeby České hiporehabilitační společnosti a pro rozesílání informací jejím členům. *
Prohlašuji, že jsem seznámen/a s výhodami a povinnostmi individuálního členství v České hiporehabilitační společnosti a budu dle nich jednat. *
Uhrazení příspěvku *
Příspěvky uhraďte prostřednictvím našeho e-shopu na http://hiporehabilitace-cr.com/kategorie-produktu/sluzby/
Poznámka
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.