Igénylőlap a tanulói tankönyvtámogatáshoz és megrendeléshez a 2017/18-as tanévre
TISZTELT SZÜLŐK!

Kitöltési segítség:
1) Kérjük, töltsék ki a megfelelő adattartalommal az űrlapot!
2) Töltse ki az Ön igényléséhez szükséges részeket!
3) Kérjük, ellenőrizze a helyes kitöltést, majd KÜLDJE EL az űrlapot!
4) A program a megadott e-mailcímre válaszlevélben visszaigazolja a kitöltött adattartalmat.

Probléma esetén - SEGÍTSÉG – Könyvtárostanár: Polánszkiné Nádas Ildikó: +36/20/2711656,
e-mail: kzmktkv@gmail.com
--------------------------------------------------------
LEADÁSI HATÁRIDŐ: „postafordultával”, AZONNAL; LEGKÉSŐBB: 2017.03.15.

Az intézmény neve: KODÁLY ZOLTÁN MAGYAR KÓRUSISKOLA
címe: 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 18-20. OM-azonosítója: 035307

Email address *
A tanuló neve:
Your answer
Leendő osztálya: ha 1.oszt. a tanuló és 2.oszt.-ba megy, akkor a 2 a helyes válasz
Your answer
Oktatási azonosítója: 7-sel kezdődő 11 jegyű szám (diákigazolványon szerepel)
Your answer
Lakcíme – irányítószám:
Your answer
Település:
Your answer
Utca, házszám:
Your answer
Diákigazolvány-száma: 0-val, v. 1-sel kezd. 10 jegyű szám
Your answer
Szülő (gondviselő) neve:
Your answer
Lakcíme – irányítószám:
Your answer
Település:
Your answer
Utca, házszám:
Your answer
Azonosító iratának típusa: (szem.ig/jogosítvány/útlevél)
Your answer
Száma:
Your answer
Kérjük, jelölje meg „pipával”-val a tanulóra vonatkozó jogosultságot:
(csak egy lehetőség van)
A TANULÓ
(Töltse ki az I/B. részt és az I/C. részt!) 6-12.o. (3. gyerek már főiskolás, egyetemista., 3. gyermek születése várható. Csak ezekben az esetekben töltsék ki ezt a rovatot!)
Normatív kedvezmény iránti igény 6-12. osztály
(1-5. alanyi és a nem jogosult - ugrás az I/C-hez)
I/A. [Csak a tanulói jogosultság - b) választása esetén töltse ki!] (csak egy lehetőség van)
Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2003. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül a tanuló esetében (jelölje meg "pipával"!):
A TANULÓ
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, (csatolandó: 2017. január 1-jén vagy azt követően érvényes Szakértői Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye)
(csatolandó: 2017. január 1-nél nem régebbi igazolás a családi pótlék folyósításáról: MÁK igazolás, postai szelvény vagy folyószámlakivonat)
(csatolandó: 2017. szeptember 1-nél nem régebbi igazolás a tanuló nevére történő családi pótlék folyósításáról: MÁK igazolás, postai szelvény vagy folyószámla-kivonat, iskolai látogatási igazolás)
(csatolandó: 2017. január 1-jén vagy azt követően érvényes önkormányzati határozat)
vagy utógondozói ellátásban részesül. (csatolandó: 17/2014.III. 12. EMMI rend. 11 mell. honlapról letölthető)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az általam megjelölt kedvezményre való jogosultság 2017. október 1-jén fenn fog állni, annak változása esetén a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.
I/B. [3. gyerek FŐISKOLÁS] [Csak a tanulói jogosultság – c) választása esetén töltse ki!] (csak egy lehetőség van)
Ha a fenti a)-f) pontok esetében a kedvezményre jogosultságról jelenleg még nem áll rendelkezésre igazolás, viszont annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan 2017.09.01-ig, de legkésőbb 2017.10.15-ig igazolja, akkor x -szel jelölje meg a 2. sorban, hogy melyik jogcím alapján áll majd fenn a kedvezmény a tanuló esetében:

A TANULÓ

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé 2017. október 15-ig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb 2017. október 20-ig befizetem a Budapest Közép-Budai Tankerület folyószámlájára.

I/C. [1-12.o.] [Mindenki mindenképpen töltse ki!]
További kedvezmények az iskola részéről.
Könyvtári tankönyvet (Válassza ki a választ!)
Kötelező adatközlés normatív támogatásra jogosultaknak [tanulói jogosultság -b) és c) kitöltőinek]
A tankönyvtámogatás igazoló iratát (családi pótlék, RGYK vagy tartós betegség, szakértői vélemény) az alábbiak szerint jelölje be a megfelelőt:
Kötelező adatközlés mindenkinek
Tudomásul veszem, hogy az iskolai tankönyvellátásban elektronikus adatkezelésben veszek részt, ezt az adatkezelési módot
ELFOGADOM ("pipával" jelölje!)
Dátum: 2017.
Your answer
Aláírás:
Your answer
Köszönjük a kitöltést! A megrendelés befejezéséhez kérjük kattintson a KÜLDÉS/SUBMIT gombra, majd zárja be a böngészőt!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service