Eelnõu võlausaldajate kaitseks. Ootame Teie tagasisidet!
Koostasime planeeritavate muudatuste põhjal lühikese küsitluse ja ootame Teie tagasisidet. Nii saate ka ise otseselt mõjutada Eesti majandusruumi ning kaasa rääkida seaduste tegemisele. Kokku on 5 küsimust ning need võtavad kokku ja annavad ülevaate peamistest muudatustest.
Kas toetate piiranguid juhatuse liikmetele, kui temaga seotud juriidilisel kehal on täitmata aruandluskohustus? Muudatusega täiendatakse osa võõrandamise sätteid ning nähakse ette piirang, mille kohaselt ei saa äriühingu osa võõrandada, kui pole täidetud aruandekohustus, näiteks on esitamata maksudeklaratsioonid või majandusaasta aruanne. *
Kommentaar
Your answer
Kas Teie arvates tõekstab eelmainutud muudatus (vaata eelmist küsimust) tankistide kasutamist ning omab piisavalt positiivset mõju? *
Kommentaar
Your answer
Kas likvideerimismenetluse tähtaegade lühendamine kuuelt kuult kolmele on piisav, et motiveerida seotud osapooli protsessi läbi viima? Praegusel juhul peetakse likvideerimisprotsessi pikaks ja keeruliseks, mistõttu müüakse ettevõte kas likvideerijale ja/või jäetakse ootele, kuni ettevõte sundkustutatakse ÄS § 60 alusel. *
Kommentaar
Your answer
Kas peate piisavaks pankrotiseaduse lisandusi, mille kohaselt peab pankrotiavaldust esitamata kohustatud isik ise tõendama, et tema kohustust ei rikkunud ning pole pankrotiavalduse esitamisega hiljaks jäänud? Pankrotiavalduse õigeaegne esitamine peab tagama äriühingu vara võimalikult suures ulatuses säilimise ning seeläbi võimaldama nõuete võimalikult suures ulatuses rahuldamine. Kui juhatuse liige rikub seda nõuet, on õigus esitada kahjunõe kohustust rikkunud juhatuse liikme vastu. *
Kommentaar
Your answer
Kas kahjunõude esitamise võimalus maksejõuetuse põhjustanud ja pankrotiavalduse esitamisega hilinenud juhatuse liikmele motiveerib Teie arvates piisavalt võlausaldajaid vajadusel finantseerima pankrotimenetlust, et vältida raugemist? Praegusel juhul peetakse pankrotiavalduse õigeaegse esitamise kohustust rikkunud isikult menetluskulude või kahju hüvitise nõudmist liiga keeruliseks, kuna see eeldab võlgniku püsiva maksejõuetuse tekkimise hetke tuvastamist. Tegu on aga kuluka protsessiga ja osadel juhtudel ka võimatu (näiteks kui algdokumendid on hävitatud). Muudatuse lükatakse ümber tõendamiskoormis ning võlgnik ise pean tõendama, et ta ei hilinenud pankrotiavalduse esitamisega. *
Kommentaar
Your answer
Ees- ja perekonnanimi
Your answer
Email, kuhu saata kokkuvõte küsitlusest
Your answer
Täname vastuste eest ning edastame hiljemalt nelja nädala jooksul kokkuvõtted küsitlusest.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service