ความพึงพอใจลูกค้าในด้านคุณภาพและบริการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการ
ความคิดเห็นของทาง คือสิ่งที่มีค่าขององค์กร เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
1. คุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
Captionless Image
2. ความเหมาะสมของอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
3. ด้านความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Captionless Image
4. มาตราฐานการขนส่งสินค้า และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
Captionless Image
5. การบริการหลังการขาย และการแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์
Captionless Image
6. ความสม่ำเสมอในการเข้าพบลูกค้าและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Captionless Image
7. การติดต่อสื่อสารการให้ข้อมูล กับทางธุรการขาย
Captionless Image
8. ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า
Captionless Image
9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
Captionless Image
10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
Captionless Image
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms