แบบประเมินการให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน
ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในการประเมิน
ปีการศึกษา *
ความพึงพอใจการให้ข้อมูลความพร้อมในการทำงาน *
ระดับ 5 มากที่สุด
ระดับ 4 มาก
ระดับ 3 ปานกลาง
ระดับ 2 น้อย
ระดับ 1 น้อยที่สุด
มีช่องทางในการให้ข่าวสารในการเตรียมความพร้อม
มีอาจารย์ให้คำปรึกษาในส่วนของการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน
เอกสารในการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน
ข้อมูลมีประโยชน์และตรงความต้องการต่อนักศึกษา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. Report Abuse